"Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά προτού προβείτε σε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των Ξενοδοχείων Λούης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται και αναρτώνται από καιρό σε καιρό..

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση της συμφωνίας μας με εσάς και με όλους τους ενήλικες και/ή ανηλίκους που αποτελούν μέρος της κράτησης σας. Συμφωνείτε ότι με την πραγματοποίηση αυτής της κράτησης θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτελούν μέρος της σύμβασης σας."

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ή διορθώσεις, να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, παράσταση ή ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή δυνατόν να προκύψει από ή σε σχέση με την προβολή, τη χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και είτε προέρχεται από τα Ξενοδοχεία Λούης ή από τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους μας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

ΤΙΜΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας οποιουδήποτε είδους. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση εφαρμόζονται σε κάθε αναγραφόμενη χρέωση δωματίου και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις δωματίου που παρέχονται σε αυτήν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω διαδικτύου. Οι ειδικές προσφορές δυνατόν να περιέχουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης που σχετίζονται ειδικά με την προσφορά. Σας συμβουλεύουμε να τους ελέγξετε προσεκτικά προτού ολοκληρώσετε την κράτηση σας μέσω διαδικτύου. Κάθε χρέωση δωματίου υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να διαμένουν σε κάθε δωμάτιο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού ολοκληρώσετε μια κράτηση μέσω διαδικτύου. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να διευθετούνται πλήρως κατά την αναχώρηση σας.

ΦΠΑ & ΦΟΡΟΙ

Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μόνο όπου αναφέρεται ρητά. Τα Ξενοδοχεία Λούης διατηρούν το δικαίωμα να επανεξετάσουν περιοδικά τις τιμές των δωμάτιων. Θα ενημερωθείτε για την αύξηση της τιμής κατά το χρόνο της κράτησης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές των δωματίων μας, παρακαλούμε ελέγξετε μέσω της υπηρεσίας κρατήσεων μέσω διαδικτύου ή καλέστε το κέντρο πωλήσεων μας στον αριθμό 00357-22-588213/11

Ειδικές Ανάγκες/Αιτήματα

Περιορισμός Ευθύνης

Check In

Βρεφικά κρεβατάκια

Κάπνισμα

Κατοικίδια

Ζημιά από τους Επισκέπτες

Αλκοόλ

Συμπεριφορά Επισκεπτών

Υγεία και Ασφάλεια

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Πνευματικά Σήματα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διαφοροποίηση

Web policy

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Ζητείται η συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να μπορούμε σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα | Μάθετε περισσότερα

OK ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ